Cesta na Markovec 5

6000 Koper

041 346 258
zoran_iricanin@t-2.net
Sobota in Nedelja:

Nedosegljivi

Geodetske Storitve Koper | Obalno Kraška Regija | GEBIKO
Geodetske Storitve Koper | Obalno Kraška Regija | GEBIKO
GEBIKO Geodetske storitve Koper Slide 1

Cene geodetskih storitev dostopne za vsakogar.
Delujemo na področju Obalno Kraške regije.

GEBIKO Geodetske storitve Koper Slide 2

Ob naročilu treh ali več storitev ponujamo popust
Kontaktirajte nas in se prepričajte sami

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

GEBIKO Geodetske Storitve Koper

Obalno Kraška Regija

GEBIKO na področju geodezije deluje že vrsto let na območju Obalno Kraške regije. Z izkušnjami na področju zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske izmere, inženirske geodezije, kartografije, izgradnje in upravljanja geografskih informacijskih sistemov, prostorskih analiz, zajema prostorskih podatkov, katastra komunalnih naprav.
V kolikor potrebujete našo storitev nas pokličite ali nam pišite na elektronski obrazec. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali glede ogleda na terenu, sestave predračuna in končne ponudbe.
Ker na geodetskem področju delujemo že vrsto let, nudimo hitre in strokovno opravljene storitve.

Naša ponudba

GEBIKO Geodetske Storitve Koper nudi sledeče storitve: ureditev meje, evidentiranje stavbe, etažna lastnina, označitev meje, sprememba podatkov katastra stavb, razdružitev solastnine, legalizacija, parcelacija, hišna številka, geodetski načrt, geodetski posnetek, izravnava meje, zakoličba objekta, evidentiranje ZPS…

Zakaj Izbrati Nas

Ikona Profesionalnost GEBIKO Geodetske Storitve Koper

Profesionalnost

Dela opravljamo profesionalno že več kot 20 let.

Ikona Informacije GEBIKO Geodetske Storitve Koper

INFO

Pokličite ali pišite z veseljem vam bomo odgovorili.

Ikona Cene GEBIKO Geodetske Storitve Koper

Cena

Ponujamo ugodne cene za geodetske storitve. Pokličite in preverite…

Ikona Popust GEBIKO Geodetske Storitve Koper

Popust

Ob naročilu treh ali več geodetskih storitev ponujamo popust…

Geodetske Storitve

Med parcelami, ki še nimajo urejene meje. S postopkom UREDITVE MEJE se uredijo meje celotnega oboda parcele tako, da pridobimo natančno površino parcele.

ZAKAJ BI UREDIL MEJO?

Investirajte v postopek za dokončno določitev površine parcele, saj boste le tako dosegli popolno pravno varnost. Obenem se boste izognili morebitnim sosedskim sporom in v primeru prodaje stopili na varno stran ne glede na to, ali boste v vlogi kupca ali prodajalca.

Je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom in je stavba v lasti enega lastnika.

ZAKAJ EVIDENTIRATI STAVBO?
– za pridobitev HIŠNE ŠTEVILKE
– za vpis LASTNINE v ZEMLJIŠKO KNJIGO
– za sklepanje vseh PRAVNIH POSLOV v zvezi z NEPREMIČNINO (hipotekarni kredit, prodaja, menjava)

Poskrbi za pravno varnost lastnikov posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah.
ZAKAJ UREDITI ETAŽNO LASTNINO?
Če želite stopiti na varno stran čistega zemljiško-knjižnega izpiska, investirajte v postopek za ustanovitev etažne lastnine. V postopku urejanja etažne lastnine, vam nudimo vso profesionalno geodetsko in pravno podporo.

Takrat, ko je meja že urejena vendar na terenu ni označena. To prepoznamo po tem, da na terenu ni označenih zemljiško-katastrskih točk oz. mejnikov.

ZAKAJ OZNAČITI MEJO?

Ali tudi na vašem zemljišču ni označenih zemljiško-katastrskih točk, pa imate namen postaviti ograjo ali urediti okolico, in se bojite, da boste s tem posegli na sosednje zemljišče? V postopku označitve meje, na terenu označimo vse zemljiško-katastrske točke/MEJNIKE in hkrati obvestimo vse mejaše.

Se izvede takrat, ko je stavba že vpisana v kataster stavb, lastniki pa so vpisani v zemljiški knjigi.

KAJ ŠTEJEMO MED SPREMEMBE KATASTRA STAVB?
– sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe;
– sprememba lege, oblike ali površine;
– sprememba dejanske rabe;
– sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora;
– združitev in delitev stavbe ali dela stavbe;
– vpis novega dela stavbe; izbris stavbe ali dela stavbe.

Je postopek v katerem zemljišče razdelimo na dele, ki ustrezajo solastniškim deležem. Pri tem izvedemo parcelacijo in pripravimo vse potrebne pogodbe, za uspešno izvedbo vpisa novo nastalih lastinsko-pravnih razmerij v zemljiško knjigo.

Je postopek v katerem vam izdelamo vso potrebno dokumentacijo in namesto Vas vodimo celoten upravni postopek za uspešno legalizacijo vašega objekta.

Združi in/ali deli parcelo ali več parcel. Pri postopku PARCELACIJE gre za oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

Je potrebna takrat, če pri stavbi ni določena hišna številka, vendar bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti. V postopku HIŠNE ŠTEVILKE se poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

Ko ste potrebovali za pripravo projektne dokumentacije. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, ki mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

Kadar se lastnika-soseda sporazumeta o spremembi poteka DOKONČNE MEJE. Da lahko sploh pride do izvedbe postopka, mora biti izpolnjen POGOJ, da se površina manjše parcele ne spremeni za več kot 5% oziroma za več kot 500m2.

Se izvede pred začetkom gradnje. Po zakonu mora objekt zakoličiti geodet in o tem obvestiti občinsko upravo.
V postopku zakoličbe objekta se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO, je storitev, ki se izvaja skupaj z vpisom stavbe v kataster stavb.

Stik

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

GEBIKO Geodetske Storitve Koper

Obalno Kraška Regija